Hjemmeside » Shop » Plakater » Smerter fysiologi – Fire billeder

Smerter fysiologi – Fire billeder

 26,90 Inkl. moms

Varenummer (SKU): 1003 Kategori:

Beskrivelse

Indram billederne (A3 format) og hæng dem op på din arbejdsplads/klinik. Prøv at finde et sted, hvor der ikke sker for meget. Et område hvor patienten roligt kan iagttage billedet/billederne uden at blive forstyrret. Her kan personen observere tegningerne/billederne og reflektere over, hvad billedet fortæller. Personen spejler sig i tegningen og genkender måske sig selv. Når patienten genkender sig selv, begynder personen at snakke om det, han/hun ser. Herefter kan du tilføje yderligere information relateret til det, patienten fortæller dig. Det er bedre at guide personen end at forklare plakaten. Dette er en form for biopsykosocial kommunikation, hvor du undgår, at patienten føler sig stigmatiseret. Når du køber de tegnede billeder (A3 format), vil du også modtage en PDF-fil med en forklarende tekst til hvert billede, som du kan udskrive og give til patienten. Herved kan du bruge tegningerne som et hjælpemiddel for bedre at kunne forstå personens smerter. Du kan kombinere kommunikationen om smertens fysiologi med andre metoder/teknikker, som du arbejder med.

Billede 1 – Vi har ingen smertereceptorer, vi har nociceptorer

Smärtans Fysliologi
Stryg dig selv over armen. Du mærker nu, at du stryger dig selv over armen. Du har nu aktiveret lavtærskel mekaniske receptorer i huden. Tryk nu din tommelfinger hårdt ned i armen. Øg trykket. Efter et stykke tid bliver det ubehageligt og du oplever smerte. Nu tænker du måske, at du har aktiveret smertereceptorer i huden. Det har du ikke, du har aktiveret højtærskel nociceptorer. For at aktivere nociceptorerne (der findes mekaniske, - termiske-,(kulde/varme) og kemiske nociceptorer) må stimuli være af en vis intensitet/størrelse f.eks. trykke tommelfingeren hårdt ned i armen.

Billede 2 – Nerveimpulser fra nociceptive receptorer er på vej til hjernen

SP22
Når du får en akut vævsskade, som eksempelvis en forstrækning af anklen, så bliver højtærskel nociceptorerne depolariseret. Nerveimpulserne transporteres hurtigt til rygmarven og videre op til hjernen således, at du hurtigt kan reagere og undgå yderligere vævsskade. Ved langvarige smerter bevæger nerveimpulserne sig langsommere op til rygmarven via såkaldte c-fibre og smerten går nu ind i marv og ben. Når nerveimpulserne fra forskellige nociceptorer ankommer til forskellige hjerneområder, særligt insula, og bliver tolket som en fare, oplever du smerte. Det betyder at det er tolkningen af situationen, som skaber en smerteoplevelse. Derfor er smerte et ”OUTPUT”, en følelse, en aktivering af et neuromatrix i hjernen baseret på tidligere lignende situationer. Hvis smerten over tid fortsætter med at plage dig så begynder orkestret i hjernen at spille smertetoner.

Billede 3 – De negative effekter af langvarig smerte påvirker hele kroppens system

SP23
Når orkestret i hjernen fortsætter med at spille, så vil det påvirke hele kropssystemet sådan, at det endokrine system og hormonsystemet kommer i ubalance. Apoteket i den hjerne mindsker produktionen af vigtige smertemodulerende hormoner og neurotransmittere så som endorfiner, serotonin, dopamin, oxytosin og kortisol. Fordi nervesystemet er plastisk, foranderligt, kan disse ændringer medføre, at du lettere bliver udsat for sensitiverings processer, som resulterer i allodyni (allodyni = et normalt stimuli som ikke skal give smerte men som giver smerte) og hyperalgesi (hyperalgesi = når et smertefuldt stimuli (stikke en nål i huden) opleves mere smertefuldt end normalt). Spørg din læge/terapeut om flere kliniske eksempler på allodyni og hyperalgesi.

Billede 4 – Smerte kan være meget stessende

SP24
Som følge af langvarig smerte vil det endokrine systems HPA-akse over tid blive udmattet. Dette medfører en mindskning eller en underproduktion af kortisol, som også gør dig mere udsat for sensitiverings processer og systemiske sygdomme. Ubalancen gør dig også mere udsat for allodyni, hvor nociceptorenes tærskelniveau er sænket. Dette medfører at belastninger og stimuli, som normalt ikke er smertefulde, nu tolkes som en fare og resulterer i smerteoplevelser.

long-blue-amex.png?width=440

 26,90 Inkl. momsTilføj til kurv