Hjemmeside » Kurser » Kurser i Medicinsk Trænings Terapi – MTT » Kursus for halsen og øvre ekstremiteter

Halsen og øvre ekstremiteter

To dagers kursus i doseret optræning som medicinsk træningsterapi (MTT) for Nakke og
skulderbue smerter hovedpine Skulder, albue og håndleds smerter – dysfunktion i øvre ekstremitet

Kurset er evidensbaseret og bygger på positiv klinisk erfaring og videnskablig dokumentation.
Kurset er praktisk og du vil som deltager bruge meget tid på at teste og afprøve øvelser.

DAG 1

Nakke og skulderbue smerter – hovedpine

Forskning viser at træning er effektivt for patienter med trapezius myalgi, nakkesmerter, hovedpine, migræne og piskesmæld (1). På kurset vil du også få præsenteret træningsbehandling for patienter med cervico brachialgi og som behandling efter nakketraume (efter fraktur/idrætsskade). På kurset vil du få præsenteret relevant information fra fagområderne træningslære, smertens fysiologi og smertens psykologi og hvordan denne viden bruges i valg af øvelser, dosering af øvelser og progression af øvelsesbehandlingen. MTT-behandlingen fokuserer på at forbedre fysiologiske faktorer (2-3) som nedsat blodcirkulation, ændret metabolisme og negative kemiske ændringer p.g.a ensidigt repetitivt arbejde og statisk muskelarbejde. De kemiske ændringer aktiverer nociceptive receptorer og giver nakke-, og skulderbue smerte med påfølgende ændring i det motoriske system (4). Kurset går også i dybden med hvordan psykologiske faktorer påvirker fysiologiske mekanismer herunder åndedrætsmønstret for patienter med nakke- og skulderbuesmerte. Det er gennemført et klinisk kontrolleret studie som viser positive effekter av MTT på patienter med spændingshovedpine (5-6)

Referenser

1) Hurwitz EL et.al. Treatment of neck pain: noninvasive interventions. Results of the bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009;32:S141-S175.
2) Sjøgaard G, Rosendal L, Kristiansen J, Blangsted AK,Skotte J, Larsson B, Gerdle B, Saltin B, Søgaard K. Muscle oxygenation and glycolysis in females with trapezius myalgia during stress and repetitive work using microdialysis and NIRS. Eur J Appl Physiol 2010;108:657-669.
3) Andersen LL, Blangsted AK, Nielsen PK, Hansen L, Vedsted P, Sjøgaard G, Søgaard K. Effect of cycling on oxygenation of relaxed neck/shoulder muscles in women with and without chronic pain. Eur J Appl Physiol 2010;110:389–394
(4) Falla D, Farina D, Kanstrup Dahl M, Graven-Nielsen T: Muscle pain induces task-dependent changes in cervical agonist/antagonist activity.
J Appl Physiol 2007, 102:601–609.
5) Söderberg E, Stener-Victorin E, Carlsson J. Chronic. Tension-type headache treated with acupuncture, physical training and relaxation training. Between group differences. Cephalalgia. 2006; 26:1320–1329.
6)Söderberg EI, Carlsson JY, Stener-Victorin E, Dahlo C. Subjective well-being in patients with chronic tension-type headache: effect of acupuncture, physical training,and relaxation training. Clin J Pain 2011;27:448-456.

 

DAG 2

Skulder, albue og håndledssmerter – dysfunktion i øvre ekstremitet

De seneste år er der i øgende grad fremkommet væsentlig videnskabelig dokumentation for at træning er effektivt for patienter med langvarige skuldersmerter (1-2) og der er publiceret flere artikler som både beskriver effekten af højdose MTT på gruppe niveau (klinisk kontrolleret studie) (3-4), og publikationer på individnivå (casestudier) (5-6). På kurset får du en grundig gennemgang af dosering af øvelser og progressionsstiger for patienter med langvarig subakromial smerte, MTT efter skulder kirurgi, lateral epikondylit og colles fraktur. Du får en uddybning af teorigrundlaget for brug af globale, aerobiske øvelser som smertemodulering (aktivering af port mekanismen og det nedadgående smerte inhiberende systemet) og dermed en bedre forståelse for at smerte er output. Derfor er der lille eller ingen sammenhæng mellem størrelsen på en eventuel vævsskade og smerteoplevelsen. Kurset fokuserer også på den biomekaniske/fysiologiske effekt af fysisk aktivitet for regeneration af sene-, og muskelvæv.

Referenser

1) Marinko LN, Chacko JM, Diane Dalton D, Chacko CC. The effectiveness of therapeutic exercise for painful shoulder conditions: a meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg 2011:6-9.
2) Michener LA, Walsworth MK, Burnet EN. Effectiveness of rehabilitation for patients with subacromial impingement syndrome.
A systematic review. J Hand Ther 2004;17:152-164.
3) Østerås H, Torstensen TA, Østerås B. High-dosage medical exercise therapy in patients with long-term subacromial shoulder pain: a randomized controlled trial. Physiother Res Int. 2010 Dec;15(4):232-42.
4) Østerås H, Arild Torstensen T, Arntzen G, S Østerås B. A comparison of work absence periods and the associated costs for two different modes of exercise therapies for patients with longstanding subacromial pain. J Med Econ. 2008;11(3):371-81
5) Torstensen TA, Meen HD, Stiris M. The effects of medical exercise therapy on a patient with chronic supraspinatus tendonitis.
Diagnostic ultrasound – tissue regeneration: a case study. JOSPT 1994; 20(6):319-27.
6) Torstensen TA, Østerås H, Äng Björn. Fysioterapi for skuldersmerter – mer en placebo? Fysioterapeuten (Norway) 2008;75(7):18-24.

Kontakta oss

Kontakt os for skræddersyede kurser

Kurs program Dag 1

Nakke og skulderbue smerter - hovedpine

08.00-09.30 Teorigrundlaget for træning af patienter med nakke og skulderbue smerter med eller uden hovedpine. Globale øvelser som cirkulationstræning af trapezius som en desensitiviserings behandling. Videnskablig dokumentation for træning som behandling (teori).

09.30-10.00 Pause - kaffe/te

10.00-12.00 Praktisk træning af skulderbue/arm funktioner for en patient med nakkesmerter. Progressions stiger i motoriske funktionelle mønstre. Hvordan patientens åndedræt kan øge eller mindske spændingen i muskelaturen. Lokale øvelser for den dybe nakke muskulatur kombineret med globale øvelser (praksis, træningstøj)

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.30 Cases som viser hvordan MTT er en biopsykosocial tilnærmning til behandling af patienter med nakkesmerter - hovedpine (praksis, træningstøj). 1) Patient med trapezius og levator scapula myalgi. Palpations ømme punkter i muskulaturen, fæstet af levator scapula på scapula. Hvordan kombinere globale, semiglobale og lokale øvelser som smerte modulering. 2) Hvordan kombinere «krops scanning» og åndedræt med aktive dynamiske øvelser

i en videre progressions stige for en patient med nakkesmerter og hovedpine. 3) Lokale øvelser for nakken kombineret med globale øvelser for en patient som har haft et traume (fraktur, idræts skade, bilulykke).

14.30-15.00 Pause - kaffe/te

15.00-16.00 Thorax, costa og åndedræt. Vigtig i behandlingen af nakkesmerter med eller uden hovedpine (teori/praksis)

16.00-17.00 Smertens psykologi og hvordan «lav mindfulness» kan opretholde en smertecirkel med katastrofetanker, bevægelses rædsel, angst og depression.

Kurs program Dag 2