Hjemmeside » Kurser » Kurser i kommunikation om smerte – KRT » Kursus i Kognitiv Rehabiliteringsterapi – KRT

To dages kursus i Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)

Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT) består af forklaringsmodeller om smertens fysiologi, smertens psykologi og fysisk aktivitet som smertemodulering.

I praksis bruger man disse modeller i form af eksponering og Gradvis Optræning med Medicinsk Trænings Terapi. Formålet med KRT er at patienten får et forøget kundskabsniveau, med bedre kontrol af sine symptom(er). En forbedring af funktionsniveauet vil øge tiltroen til egne evner.

 

Hvorfor kaldes det Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT) og ikke Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)? Sidstnævnte er en behandlingsmetode som er defineret og evidensbaseret for visse lidelser, og som for det meste bruges af psykologer. For at det ikke skal blive nogle misforståelser vælger jeg at beskrive metoden som præsenteres på kurset som Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT), hvor metoder fra KAT som f.eks. Eksponering og Gradvis Tilvæning er inkluderet i KRT-metoden.

Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT) Tager sit udgangspunkt i forklarings modeller vedrørende smertens fysiologi, smertens psykologi og fysisk aktivitet som smerte-modulering. Forklaringsmodellerne tillempes og overføres i praksis gennem eksponering og gradueret træning integreret i Medicisk Trænings Terapi. Målet med KRT er at øge patientens kundskaber og derigennem få bedre kontrol over sine symptomer, højere funk-tionsniveau og større tiltro til egen formåen. Kurset henvender sig til alle som arbejder med smerte og stress.

Der er god evidens for, at patienter som bedre forstår sin smerte, har bedre effekt af behandlingen. På kurset får du præsenteret nye pædagogiske forklaringsmodeller som du kan bruge i din behandling. Kurset henvender sig til alle faggrupper som arbejder med smertepatienter.

Kontakta oss

Kontakt os for skræddersyede kurser

Kursplan Dag 1

8.30 - ­10.00 Kommunikation.

Din måde at kommunikere på kan øge eller mindske patientens smerte.

10.00 - ­10.30 Kaffe/te/pause

10.30­ - 12.00 Positive kontra negative forventningseffekter og hvordan vores ord påvirker smerten gennem forskellige signalsubstanser og hormoner.

12.00­ - 13.00 Lunch

13.00­ - 14.30 Smertens fysiologi.

Vi har ingen smertereceptorer, vi har nociceptorer. Smerte er det samme som stress og fungerer som et “output”. Om det limbiske system og smerte. Om det limbiske system (hippocampus, amygdala­hypothalamus og hypofysen) og smerte.

14.30 - ­15.00 Kaffe/te/pause

15.00­ - 16.30 Hvordan kommunikerer du med dine patienter

om sensitivisering som allodyni og hyperalgesi. Praktisk træning med plakaten SMERTENS FYSIOLOGI og bogen SPEJLET .

Kursplan Dag 2
Kursmaterial