Hjemmeside » Kurser » Kurser i Medicinsk Trænings Terapi – MTT » Kursus for ryg og nedre ekstremitet

Ryg og nedre ekstremitet

To dages kursus i doseret optræning som medicinsk træningsterapi (MTT) for
Thorakale og lumbale smerter – ischias Hofte, knæ og ankel smerter - dysfunktion i nedre ekstremitet

Kurset er evidensbaseret og bygger på god klinisk erfaring og videnskabelig dokumentation.
Kurset er praktisk tilrettelagt og du vil som kursusdeltager teste og afprøve øvelser i praksis.

Dag 1

Thorakale og lumbale rygsmerter – ischias

Vi er i et spændende paradigmeskifte, hvor der er øgende fokus på øvelser i funktionelle motoriske mønstre (1) og mindre fokus på træning av lokale muskler (2). Årsagen er, at studier viser at der er lille eller ingen sammenhæng mellem træning af lokale mave/ryg muskler, smerte og funk-tion (3 og 4). På kurset får du en teoretisk gennemgang af og praktisk træning i forskellige progressionsstiger af motoriske mønstre som fleksion, ekstention og rotation af kolumna (5 og 6). Efter kurset kan du designe træningsprogrammer til dine patienter med smerter i thorax og/ eller lumbalen med eller uden ischias, efter en rygoperation, spinal stenose og Bechterews sygdom. På kurset får du viden om hvordan du bedre kan kommunikere med patienter om smertens psykologi og smertens fysiologi.

Referenser

1) Kavcic N, Grenier S, McGill SM. Determining the stabilizing role of individual torso muscles during rehabilitation exercises. Spine 2004;29:1254-65.
2) Standaert CJ, Herring SA. Expert opinion and controversies in musculoskeletal and sports medicine: core stabilization as a treatment for low back pain. Arch Phys Med 
Rehabil 2007;88:1734-6
3) Brook C et al. Specific trunk and general exercise elicit similar changes in anticipatory stabilization as a treatment for low back pain. Spine 2012;37:E1543-E1550.
4) Mannion et.al. Spine stabilization exercises in the treatment of chronic low back pain: a good clinical outcome is not associated with improved abdominal muscle function. 
Eur Spine J 2012;21:1301-1310.
5) Torstensen TA, , Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, Mowinckel P, Geijerstam S. Efficiency and costs of medical exercise therapy, conventional physiotherapy, and self-exercise in patients with chronic low back pain. A pragmatic, randomized, single-blinded, controlled trial with 1-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 1998;23:2616-24.
6) Torstensen TA. A software programmer and sportsman with low back pain and sciatica. In: Jones M and Rivett DA, red. Clinical Reasoning for Manual Therapists, Edinburgh; Butterworth Heineman, 2004, pp 275-311.

Dag 2

Hofte, knæ og ankelsmerter – dysfunktion i nedre ekstremitet

Kliniske studier viser positive effekter af højrepetitiv, højdose medicinsk træningsterapi for patienter med langvarige knæsmerter (Patello Femoral Pain Syndrome (PFPS) (1), og som postoperativ behandling for patienter som har gennemgået artroskopisk kirurgi på grund af ruptur af menisken (2). Når MTT blev sammenlignet med artroskopisk kirurgi hos patienter med knæsmerter og MR verifiseret menisk ruptur, fandt vi i et pilotstudie signifikant minskning af angst og depression hos patienterne som fik MTT-behandlingen (3). På kurset får du en grundig indføring i brugen af højrepetitiv træning som smertemodulering/desensitivisering og hvordan øvelser i åben kæde kombineres flere gange i en behandling sammen med øvelser i vægtbærende udgangsstillinger. Kurset dækker også MTT-behandlingen af patienter med hofte artrose, hofte plastik, forskellige traumer i knæet (ligament/menisk skade), forreste korsbånds ruptur/rekonstruktion, ankel forstrækning og fraktur af anklen. På kurset indgår der i stort omfang praktisk træning af smertemodulerende øvelser som globale, semiglobale og lokale øvelser og hvordan disse kombineres for at give patienten en optimal effektiv træningsdose. Kurset vil også give dig et teoretisk grundlag for hvorfor træningen bør gennemføres så godt som smertefrit, alt i tråd med den seneste forskning fra fagområder som smertens fysiologi og smertens psykologi.

Referenser

1) Østerås B, Østerås H, Torstensen TA, Vasseljen O. Dose-response effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised controlled clinical trial. Physiotherapy 2013;99:126-31.
2) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Medical Exercise Therapy is Effective After Arthroscopic Surgery of Degenerative Meniscus of the Knee: A Randomized Controlled Trial. J Clin Med Res 2012;4:378-384.
3) Østerås B, Østerås H, Torstensen TA. Long-term effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: Results from a single-blinded randomized controlled trial with 12 months follow-up. Physiotherapy 2013;99:311-316.
4) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Effectiveness of medical exercise therapy in patients with postoperative unilateral knee pain: a randomized controlled trial with one year follow-up. (pappersversion 2013) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Dec 23. [Epub ahead of print]
5) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Medical exercise therapy and not arthroscopic surgery resulted in decreased depression and anxiety in patients with degenerative meniscus injury. J Bodyw Mov Ther. 2012 ;16:456-63.

Efter kurset ...

kan du udvælge øvelser, dosere disse og kombinere øvelserne, sådan at din patient får en optimal doseret træningsbehandling. Du vil have en god for-ståelse for hvornår du bruger træning som styrketræning og hvornår du bruger træning som smertemodulering. Du kan forklare din patient hvad hensigten med træningen er, og du kan øge patientens tilltro til egne evner, sådan at patienten har en bedre forudsætning for at fortsætte med træningen, når du har afsluttet behandlingen. Efter kurset har du en øget forståelse for at smerte er «output». Efter kurset har du øget kundskab om fagområderne smertens fysiologi-, og psykologi, hvilket giver dig nye og positive muligheder for at behandle smerte og konsekvensen af smerten.

Kontakta oss

Kontakt os for skræddersyede kurser

Kursplan Dag 1

Thorakale og lumbale rygsmerter - ischias

08.00-09.30 Teorigrundlaget for træning af patienter med rygsmerter. Videnskablig dokumentation for træning som behandling af rygsmerter (teori).

09.30-10.00 Pause - kaffe/te

10.00-12.00 Praktisk træning af motoriske funktionelle bevægelses mønstre. Progressions stiger i i flektion, rotationer og   ekstention. Komplekse motoriske bevægelser af øvre ekstremiteter og ryg, af nedre ekstremitet og ryg

(praksis, tr æningstøj)

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.30 Cases som viser hvordan MTT er en biopsykosocial tilnærmning til behandling af patienter med smerter i thorax og/ eller lumbalen med eller uden ischias, efter en rygoperation, spinal stenose og Bechterews sygdom (praksis, træningstøj). 1) Patient som kan træne i siddende og mere belastende udgangs stillinger. Globale, semiglobale og lokale øvelser. Fysisk aktivitet som smertemodulering 2) Patienten med rygsmerter som har det bedst når han/ hun ligger eller på anden måde må aflaste ryggen under træningen. 3) To patienteksempler. A) fokus på øvelser i kadio - kranial retning versus B) kranio-kaudal retning. Hjemmeøvelser, progressions stiger til hjemmetræning.

14.30-15.00 Pause - kaffe/te

15.00-16.00 Thorax, costa og åndedræt. Vigtig i behandlingen af rygsmerte (teori/praksis)

16.00-17.00 Fysisk aktivitet som smertemodulering. Dose-respons effekter af træning versus patientens/terapeutens tanker, tro - forventningseffekter (placebo/nocebo) (teori)

Kursplan Dag 2
Kursmaterial