Hjemmeside » Kurser » Kurser i Medicinsk Trænings Terapi – MTT » Kursus for geriatriske patienter og raske ældre

Kursus for geriatriske patienter og raske ældre

To dages kursus i doseret optræning som medicinsk træningsterapi (MTT) for geriatriske patienter og friske ældre.

 

Kurset er evidensbaseret og bygger på klinisk erfaring og videnskabelig dokumentation. Kurset er praktisk og du vil som deltager bruge meget tid på at teste og afprøve HJEMMEØVELSER og øvelser med brug af MTT apparater.

Kundskaben om at vi ikke har smertereceptorer men nociceptive receptorer (receptorer for tryk og belastning, temperatur ændringer som varme/kulde og kemiske reaktioner i kroppen) gør det lettere at forstå at der er lille eller ingen sammenhæng mellem strukturelle ændringer som slitage/artrose og symptomer. Denne kundskab er ekstra vigtig, da mange ældre på grund af sin alder naturligvis har mange strukturelle ændringer i led, sene væv og muskulatur. Fysiske og fysiologiske ændringer som er en del af aldringsprocessen. Ny viden om smertens fysiologi og psykologi gør det også forståeligt at mange symptomer (smerte, stivhed, og svaghed) og sygdomme for ældre er knyttet til sensitiverings processer i central nervesystemet (CNS) og nødvendigvis ikke lokale infl ammationer på grund af ”slitage”. Derfor burde et begreb som ”belastnings allodyni”, bruges mere for at forstå sammenhængen mellem sensitiverings processer, smerte, struktur og funktion. Da sensitivering er nært knyttet til et endokrint system og immunforsvar i ubalance, bør behandlingen indeholde en hel del aerobisk udholdenhedstræning hvor alle strukturer og systemer i kroppen aktiveres. Det er vigtigt at træningen resulterer i en åbning af ”apoteket i hjernen” med øget produktion af dopamin, seroto-nin, kortisol, noradrenalin, endorfi ner og oxytocin. Neurotransmitter substanser og hormoner som er afgørende for den ældres helbred.

Angst og depression er almindeligt hos ældre og kan knyttes til smerte og sensiteringsprocesser i CNS. Angst og depression kan også skyldes at man på sine ældre dage føler sin ensom og har vanskeligt ved at fi nde mening med livet. I denne sammenhæng kan brug af fysisk aktivitet være en god ting for at åbne apoteket i hjernen, så man ser lysere på livet. Der er i dag megen god evidens for at fysisk aktivitet er en effektiv behandlingsform for depression og forskning viser at effekten er doserings respons relateret. For at opretholde gode kognitive hjernefunktioner er øget blodcirkulation gennem udholdenhedstræning vigtig for funktionen af hippocampus og andre dele af det limbiske system. Forskning har vist at udholdenhedstræning for ældre resulterer i øget volumen i den grå hjernemasse, effekter som er vigtige for god hjernefunktion og godt helbred.

Nakke smerter, smerter i skulder, albue og håndled, smerte i bryst og lumbal columna, smerte i hofte, knæ og ankel er også meget vanligt hos ældre. På kurset vil du lære hvordan du kombinerer globale, semiglobale og lokale øvelser ved forskellige smerte tilstande. Du får en uddybning af teorigrundlaget for brug af globale, aerobiske øvelser som smertemodulering (aktivering af port mekanismen og det nedadgående smerte inhiberende system) og dermed en bedre forståelse af at smerte er output. Denne måde at kombinere øvelser har vi brugt i kliniske studier til patienter med langvarige skuldersmerter og langvarige knæsmerter. Både kort- og langtidsresultater viser at Medicinsk Trænings Terapi er en meget effektiv behandlingsmetode. På kurset kommer du til at træne øvelser for forskellige smertetilstande som hjemmeøvelser og med brug af MTT træningsapparater.

Stroke, parkinson og altzheimer er neurologiske sygdomme, hvor fysisk aktivitet er dokumenteret som effektiv behandling. For stroke patient-er er styrketræning i kombination med udholdenhedstræning vigtig for at forbedre funktionsniveauet efter en stroke. På kurset vil du få eksempler på hvordan du kan designe forskellige træningsprogrammer for forskellige neurologiske lidelser.

Diabetes, det metaboliske syndrom, højt blodtryk, hjerte svigt og andre hjerte- og cirkulationsproblemer er sygdomme hvor fysisk aktivitet er videnskabelig dokumenteret som effektiv behandling. Forskning viser at dynamisk muskelaktivitet resulterer i produktion af MYOKINER som har en antiinfl ammatorisk effekt. At se på musklen som et endokrint organ som producerer en mængde forskellige antiinfl am-matoriske myokiner giver os nye og opdaterede forklaringer på hvorfor fysisk aktivitet er effektiv behandling overfor ovennævnte sygdomme. Og hvorfor fysisk aktivitet kan forebygge og behandle kræft. På kurset får du præsenteret det sidste nye fra den videnskabelige forskning og kliniske eksempler på hvordan du kan designe øvelsesprogrammer som hjemmeøvelser eller træning på optræningscenter for disse patientgrupper.

Etter kurset ...

Kan du udvælge øvelser, dosere disse og kombinere øvelserne sådan at din patient får en optimal doseret træningsbehandling. Du vil have god forståelse for hvornår du bruger træning som styrketræning eller udholdenhedstræning og når du bruger træning som smertemodulering. Du kan forklare din patient hvad hensigten med træningen er, og du kan øge patientens tiltro til egne evner sådan at patienten har en bedre forudsæt-ning for at fortsætte med træningen når du har afsluttet behandlingen.

Kontakta oss

Kontakt os for skræddersyede kurser

Kursplan Dag 1

08.00-09.30 At blive gammel er ingen sygdom. Træningsprincipper til fi re kategorier af ældre: 1) Friske ældre, Geriatriske patienter med smerter, 3) Geriatriske patienter med en systemsygdom, 4) Geriatriske patienter. Med en systemsygdom og en smertetilstand (teori). Teorigrundlaget for MTT som behandling af ældre. MTT kriterierne. Dose Respons Effekten. Træning som smerte behandling og som desensitivisering av CNS. Dynamisk kommunikation med en kognitiv væremåde i trænings-salen. Globale, semiglobale og lokale øvelser. Fase I, II og III patienter (teori)

09.30-10.00 Kaffe/The

10.00-11.00 Teorigrundlaget for dosering og test af øvelser. Styrke og udholdenhedstræning versus doseret optræning for at mindske smerteoplevelsen, bedre koordination og dagligdags aktiviteter (ADL), (teori)

11.00-12.00 Praktisk afprøvning af øvelser (praksis)

12.00-12.45 Lunch

12.45-14.30 Knæ- og hofteartrose hos den ældre. Knæ- og hofte aluplastik hos den ældre. Behandlingsprincipper og forskningsresultater, (teori og praksis

14.30-15.00 Kaffe/te/frugt

15.00-17.00 Stroke, Parkinson, Altzheimer. Behandlingsprincipper som styrke og udholdenhedstræning. Behandlingsprincipper og videnskabelig dokumentation. Doseret træning efter skulderaluplastik, (teori og praksis)

Kursplan Dag 2
Kursusmateriale