Hjemmeside » Om Os » Oddvar Holten

MTT OG HOLTEN INSTITUTE

Oddvar Holten
Oddvar Holten (1921-1995)

Oddvar Holten

Oddvar Holten (1921-1995), grundlæggeren af Medicinsk træningsterapi og Holten Institute er den norske og nordiske fysioterapis pionér.

Uddannelsen til gymnastiklærer ved Statens gymnastikskole ledte Holten i slutningen af 1940-tallet til skovsarbejdernes fysiologiske udfordringer, og videre til kursus i arbejdsteknik og ergonomi for arbejderne.

Holten blev fysioterapeut ved Oslos ortopædiske institut i 1951, og blev indlemmet i den gruppe fysioterapeuter som udviklede den norske model for manuel terapi.

Den Medicinske Træningsterapi som Holten har udviklet spejler hans lidenskab for fysisk aktivitet og hans baggrund som aktiv skøjteløber, senere landsholdstræner i skøjtning. Holten havde en tese: patienter burde kunne træne omtrent som idrætsudøvere gør, hvis belastningen blev tilpasset efter patientens forudsætninger.

 

Oddvar Holtens filosofi om hvordan patienter med smerteproblemer kan hjælpes var banebrydende og lagde grundlaget for moderne terapeutiske metoder. Holtenmodellen har overlevet fordi den er grundlæggende for vores fysiologiske funktion, for hvordan vi tænker og arbejder med patienter. Flere videnskabelige studier viser at MTT effektivt mindsker smerte, forbedrer funktion og gør det på en økonomisk måde.

Fra 1970 og 40 år fremover formidlede Holten MTT-terapien gennem kurser og seminarer, først i Norden og senere i det øvrige Europa, Nord-Amerika og Japan. Da Oddvar Holten gik af på pension overtog Tom Arild Torstensen Holten Institute.

newsclip

Kontakt os