MTT – medisinsk treningsterapi

En vitenskapelig behandlingsmetode basert på den biopsykososiale modellen

KRT - Kognitiv Rehabiliteringsterapi

Vi har ingen smertestillende receptorer - vi har nociceptorer

POSTERE

Lær deg hvordan du kan bruke bilder for å bedre kommunisere om smerte

SPEILET

En bok med bilder og tekst om smerte

FILM

Animerte pedagogiske filmer om smerte

Kurs i Medisink Treningsterapi

Evidensbaserte kurs som er basert på gode kliniske erfaringer og forskning

Kurs i Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)

Kurs i hvordan du skal bruke bilder, animeringer og storyboards for å bedre kommunisere om smerte.

Meld deg på kurs i MTTog KRT

Her finner du kurs for 2018 og vinter/vår 2019

Video